posnet trio online. Elpro-bis Kalisz.

Stawki VAT na żywność i usługi kosmetyczne

Zmiana stawek VAT na żywność

Od 1 kwietnia 2024 r. podatników czeka zmiana stawek VAT. Produkty spożywcze, które zostały czasowo objęte 0% stawką podatku VAT, zostaną ponownie opodatkowane stawką w wysokości 5%. Stawka VAT na niektóre usługi kosmetyczne zostanie obniżona z 23% do 8%. Będzie to wymagało zmiany przyporządkowania nowych stawek podatku do towarów i usług. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa instrukcje ułatwiające przeprowadzenie tej operacji na kasach i drukarkach fiskalnych.

Zmiana stawek VAT w kasach fiskalnych

W kasach fiskalnych zmian przyporządkowania stawek podatku do towarów i usług należy wykonać po raporcie dobowym i przed rozpoczęciem pierwszej sprzedaży.
Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Poprzez ręczną zmianę przypisania stawek podatku do pozycji sprzedażowych w bazie kasy rejestrującej. Jest to zalecane dla niewielkiej ilości towarów i usług zapisanych w bazie danych kasy.
 • wykorzystując program serwisowy dostępny tylko dla autoryzowanych serwisów kas i drukarek fiskalnych.
Kasa fiskalna Posnet Trio - zmiana stawek VAT

Zmiana stawek na przykładzie kasy fiskalnej Posnet Ergo

Przykładowo, aby zmienić stawkę VAT na 0% w kasie fiskalnej Posnet Ergo wykonaj poniższe kroki:

 • Zaloguj się na konto kasjera z uprawnieniami kierownika,
 • Wybierz w menu pozycję „2 Kierownik” i zatwierdź klawiszem „Razem”,
 • Następnie wybierz pozycję „2 Programowanie baz” i zatwierdź klawiszem „Razem”,
 • Zatwierdź klawiszem „Razem” pozycję „1 PLU/wielopaki/zestawy” aby przejść do bazy towarów,
 • Wybierz towar, w którym chcesz zmienić stawkę VAT i zatwierdź klawiszem „Razem”,
 • Zatwierdź klawiszem „Razem” pozycję „Edytuj” aby przejść do edycji towaru,
 • Przejdź do pozycji „Stawka PTU” za pomocą klawiszy strzałek,
 • Za pomocą strzałek zmień stawkę na 0%,
 • Przejdź za pomocą klawiszy strzałek do pozycji „Zapisz” aby zapisać zmiany w bazie PLU.

Zmiana stawek VAT w drukarkach fiskalnych

Specyfika działania drukarki fiskalnej

Wszystkie drukarki fiskalne posiadają wbudowany mechanizm kontroli stawek VAT. Mowa tutaj o tzw. algorytmie weryfikującym, opisanym w rozporządzeniach technicznych dla kas rejestrujących:

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) algorytmie weryfikującym – rozumie się przez to algorytm stosowany w drukarkach fiskalnych, kontrolujący przypisanie nazw sprzedawanych towarów i usług do stawek podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, oraz zwolnienia od podatku zgodnie z zasadą, że wartość stawki podatku dla danej nazwy towaru lub usługi nie może być zmieniona na wyższą, jeżeli wcześniej jej wartość została obniżona;

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących – Dz.U. poz 1759)

Powyższy cytat pochodzi z rozporządzenia technicznego dla kas on-line, ale w kasach z elektroniczną kopią paragonów jest on analogiczny.

Co to oznacza w praktyce ?

Załóżmy, że układ stawek podatkowych, zaprogramowanych w drukarce fiskalnej jest następujący:

 • A – 23 %,
 • B – 8 %,
 • C – 5 %,
 • D – 0 %,
 • E – zwolniona

czyli dokładnie taki, jaki obecnie obowiązuje, jaki został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. poz. 1625).
Dodatkowo załóżmy, że podatnik w bazie towarów i usług programu sprzedażowego zaprogramował pozycję o nazwie „TOWAR„.

Podatnik wykonuje poniższe czynności:

 1. wystawia paragon fiskalny z pozycją „TOWAR” w stawce VAT B (8 %) – operacja poprawna,
 2. wystawia kolejny paragon z pozycją „TOWAR”, ale w stawce VAT C (5 %) – operacja poprawna,
 3. wystawia trzeci paragon z pozycją „TOWAR”, ale tym razem w stawce VAT D (0 %) – operacja poprawna,
 4. na koniec podatnik próbuje wystawić czwarty paragon z pozycją „TOWAR” w stawce VAT C (5 %). Ta operacja się nie uda ponieważ drukarka fiskalna zablokuje możliwość sprzedaży takiego towaru. Zgodnie z definicją działania algorytmu weryfikującego, obniżanie stawki podatku dla danego towaru nie powoduje blokady sprzedaży danej pozycji, ale próba sprzedaży w stawce wyższej (po wcześniejszym obniżeniu tejże dla danego towaru) skutkuje blokadą sprzedaży danego towaru ponieważ urządzenie fiskalne zapamiętuje zdarzenia obniżania stawki podatku dla drukowanych towarów i usług.

Jak rozwiązać problem ?

W nazwach towarów i usług, algorytm weryfikujący bierze pod uwagę wyłącznie znaki alfanumeryczne języka polskiego oraz znaki kropki (.), przecinka (,), procenta (%) i kresek ukośnych (\ /), przy czym litery małe i wielkie traktuje się jako te same znaki.
Przykład:
Nazwy: TOWAR, T o W A r, TOWA R#, traktowane są jako tożsame.

Zmiany nazw towarów


W praktyce stosuje się wiele rozwiązań, które pomagają użytkownikom drukarek zabezpieczyć się przez zadziałaniem mechanizmu blokującego sprzedaż przy zmianie stawek podatku dla danego towaru. Jednym z nich (najskuteczniejszym) jest modyfikacja nazwy towaru lub usługi w taki
sposób aby nazwa zawierała literowe oznaczenie stawki podatku. Takie rozwiązanie nie wymaga interwencji serwisu kas a jedynie ingerencji w bazę towarów i usług programu sprzedażowego. Jeśli podatnik nie wie jak to zrobić to powinien się skontaktować z firmą ELPRO-Bis .
Przykład:
Sprzedawaliśmy „TOWAR” w stawce C (5 %). Następnie stawka VAT dla „TOWAR” została zmieniona na stawkę D (0 %), czyli mieliśmy obniżkę VAT. Po kolejnej zmianie stawki VAT z D (0 %) na C (5 %), w celu uniknięcia blokady sprzedaży danego towaru należy zmienić jego nazwę z „TOWAR” na „TOWAR %C” albo „TOWAR #C”, lub inną według uznania podatnika.

Zerowanie bazy towarowej


W przypadku gdy z jakiegoś powodu zmiana nazw towarów i usług nie jest możliwa należy wykonać zerowanie bazy towarowej. Jest to funkcja dostępna tylko dla autoryzowanego serwisu – ELPRO-Bis Kalisz. W tym przypadku można to zrobić przed wejściem w życie zmian stawek podatku ponieważ po ich zmianie nie wystąpi efekt blokady sprzedaży towarów z podniesioną wartością stawki podatku.

Podobne wpisy