Rozporządzenie Ministra Finansów na 2013 dotyczące kas fiskalnych

nowe_przepisy

W dniu 29 listopada 2012 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie, określające grupy podatników oraz czynności, które od 1 stycznia 2013 r. będą zwolnione na czas określony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oprócz bardzo wielu zmian o charakterze redakcyjnym dla podatników wprowadzono dwie istotne zmiany:

1) obniżenie progu obrotów na rzecz osób fizycznych zobowiązującego do stosowania kas fiskalnych z 40.000 zł do 20.000 zł (za 2012 rok oraz proporcjonalnie do okresu działania firmy od 2013)
2) wyłączenie szkół nauki jazdy ze zwolnień ze względu na rodzaj wykonywanej czynności.

Firmy, które utraciły zwolnienie w związku z wejściem w życie rozporządzenia są obowiązane zainstalować kasy fiskalne do dnia 1 marca 2013.

 Pełną treść Rozporządzenia można pobrać z naszej strony. Oto link.