Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych w 2015 roku

novitus mała 2015Jak wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z początkiem 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. W latach 2015-2016 utrzymany zostanie ogólny zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji – z dotychczasowym kryterium wysokości obrotu, czyli 20 tys. zł dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

W kontekście tego zwolnienia w zakresie obrotu nie będą uwzględnione obroty z czynności polegających na dostawie nieruchomości i dostawie towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zlikwidowane zostanie zwolnienie zawarte w obecnym punkcie nr 34 załącznika (zwolnienie uzależnione od liczby świadczonych usług oraz liczby odbiorców usług).

Utrzymane będą zwolnienia dla podatników, u których udział wartości obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest większy niż 80%. Dotyczy to także podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku 2015 czy 2016.

Nowym tytułem zwolnieniowym ma być z kolei dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (warunkiem będzie wystawienie faktury).

Wysokość obrotów nie będzie uprawniać do zastosowania zwolnienia w żadnym przypadku, gdy działalność obejmuje:

  • usługi w zakresie wymiany opon lub kół,
  • usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów ( w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • usługi prawne, w tym usługi doradztwa podatkowego (wyjątkiem pozostaną usługi notariusza w zakresie objętym wpisem do repetytorium A i P ),
  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • usługi gastronomiczne (wyjątkiem będą usługi na pokładach samolotów i w sposób określony w pozycji 43 załącznika),
  • dostawę perfum i wód toaletowych (wyjątkiem będą usługi na pokładach samolotów).

Świadczenie ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 2015 r. powinno być zawsze – bez względu na obrót ewidencjonowane kasą fiskalną. Dla tych usługodawców przewidziano jednak okres dostosowawczy. Podatnicy realizujący obrót z ww. czynności (jeżeli w 2014 r. korzystają ze zwolnienia z tytułu wysokości obrotów mniejszych niż 20 tys. zł), będą zobowiązani rozpocząć stosowanie kas fiskalnych dopiero od 1 marca 2015 r. o ile w roku 2015 będą kontynuować działalność.

Jeśli rozpoczną wykonywanie tych czynności w 2015 r., będą musieli wprowadzić kasy po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w których rozpoczęli wykonywanie tych czynności. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 22 lipca 2014r.) Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.