Nowe opcje w urządzeniach fiskalnych z homologacją 2009.

soleoKasy MAŁA i SOLEO (oraz wersje Plus) to pierwsze urządzenia fiskalne na rynku posiadające Decyzję Ministerstwa Finansów potwierdzającą spełnianie warunków technicznych, funkcjonalnych i programowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku
Urządzenia takie mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego, a miano waluty musi być obowiązkowo drukowane na paragonach fiskalnych. Kasy te mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnymi przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. producent dołącza program komputerowy pod standardowy system operacyjny, za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych Novitusa będzie jeden wspólny program NFRaport, działający w systemie Windows. Płyta CD z programem dołączona będzie do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersję będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Ministerstwie Finansów.