Kontrole kas i drukarek fiskalnych

urzad-skarbowy

Kontrola urządzeń fiskalnych przez urzędnika U.S. polega na sprawdzeniu:

– książki serwisowej (musi być w miejscu instalacji kasy),
– w pisu obowiązkowych przeglądów okresowych,
– stanu technicznego samej kasy i całości plomby,
– zaprogramowanej w kasie fiskalnej daty i godziny,
– prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów),
– czy robiony jest dobowy raport fiskalny,
– zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwa towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów),
– numerów: fabrycznego, unikatowego, ewidencyjnego (numer ten należy zapisać trwale na kasie w widocznym miejscu).