Kiedy podatnik musi zwrócić ulgę z tytułu nabycia kasy fiskalnej ?

Wyposażenie sklepów

 

Podatnicy muszą zwrócić kwotę ulgi przyznanej z tytułu kupna kasy, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

– zaprzestaną jej używania lub nie wykonują w obowiązującym terminie obowiązkowego przeglądu technicznego,

– zaprzestaną działalności gospodarczej,

– nastąpi otwarcie likwidacji,

– zostanie ogłoszona upadłość,

– nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

– dokonają odliczenia z naruszeniem przepisów.