Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich od 2011 roku

lekarzeGabinety lekarskie i kancelarie prawnicze będą musiały zainstalować kasy fiskalne. Minister finansów podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r. Nowe grupy podatników, dla których przewidziano kasy fiskalne będą mogły korzystać z obowiązującego obecnie zwolnienia do końca kwietnia 2011 r. Kasy w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych pojawią się więc najpóźniej 1 maja 2011 r.
„Możliwość stosowania zwolnienia jeszcze na początku przyszłego roku jest rozstrzygnięciem niezbędnym, gdyż relatywnie szeroki zakr es ograniczeń w stosowaniu zwolnień, wymaga dłuższego okresu vacatio legis dla dostosowania się techniczno-organizacyjnego podatników oraz dostawców kas (w zakresie przedstawienia odpowiedniej oferty sprzedaży urządzeń kasowych)” – napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.