Jak szczegółowo wprowadzać nazwy towarów do kasy fiskalnej ?

fiskalnePodatnicy VAT zobowiązani do rejestracji sprzedaży przy wykorzystaniu kas fiskalnych mają często wątpliwości, jakie dane powinny być zawarte na paragonie fiskalnym. Wątpliwości dotyczą najczęściej określenia nazwy danego towaru lub usługi. Wielu podatników stosuje bowiem w tym zakresie uogólnienia, które polegają na tym, że nie podają oni na paragonie dokładnej nazwy towaru, ale nazwę określonej grupy towarów. Takie postępowanie może się wydawać uzasadnione – w dużym sklepie różnych towarów mogą być tysiące a nie wszystkie kasy fiskalne pozwalają na wprowadzenie do nich tak szerokiego asortymentu. Takie praktyki są jednak powszechnie kwestionowane przez organy skarbowe. Organy skarbowe wyjaśniły, że co prawda przepisy nie definiują co należy rozmieć pod pojęciem „nazwa towaru lub usługi”, ale należy za nią uznać taką nazwę, która może być przypisana tylko jednemu sprzedawanemu towarowi i która powinna jednoznacznie go identyfikować. Musi być więc tak skonstruowana, aby można było na tej podstawie w połączeniu z ceną dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar.  Należy wskazać, że zaprogramowanie nazwy towaru (usługi) niezgodnie z ww. wymogami wyczerpuje przesłanki wadliwego prowadzenia ewidencji. Należy więc rozważyć zasadność zastosowania przepisów art. 53 § 22 w związku z art. 61 § 3 Kodeksu karnego skarbowego.

Nasza firma służy pomocą w zmianie sposobu zaprogramowania kasy.