Co zrobić, aby uzyskać odpis od ceny zakupu kasy fiskalnej ?

Bingo HS montaz CMYK

Aby uzyskać ulgę należy:

– Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie,

– Zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrującej przed jej instalacją,

– Zgłosić do 7 dni rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – do 7 dni po rozpoczęciu tejże rejestracji,

– Posiadać dowód wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne.

Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne.